Τρίτη δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού που ανακοίνωσαν σήμερα σε Συνέντευξη Τύπου οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε για την τρίτη δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού που ανακοίνωσαν σήμερα σε Συνέντευξη Τύπου οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έχουν ως εξής:

Α. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

1. Στήριξη Τραπεζών & Διαχειριστών δανείων και σε φυσικά πρόσωπα

–  Διευκολύνσεις στην πληρωμή δόσεων ενήμερων δανείων φυσικών προσώπων 

– Δυνατότητα αναστολής δόσεων για διάστημα τριών μηνών εργαζόμενων, ελεύθερων επαγγελματιών & ατομικών επιχειρήσεων που λαμβάνουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ,

2. Επέκταση οικονομικής ενίσχυσης 800€ σε 1.400.000 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις  που πλήττονται και τελούν σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους,  ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες

Η οικονομική ενίσχυση θα είναι ακατάσχετη και λαμβάνονται μέτρα κάλυψης όλης της ασφαλιστικής δαπάνης, κρατώντας ανεπηρέαστα τα ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των δικαιούχων.

Συνολικό κόστος για τον Απρίλιο ξεπερνά τα 2 δις ευρώ. 

Σήμερα, θα δοθούν στη δημοσιότητα οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται – Η λίστα θα είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης. Υπολογίζεται ότι περιλαμβάνονται περίπου 440.000 ιδιωτικές επιχειρήσεις, με 1 εκατομμύριο εργαζομένους, και μηνιαίο τζίρο περίπου στα 6,5 δισ. ευρώ.

3. Οικονομική ενίσχυση 800€ και σε όσους απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση από 1η μέχρι και 17 Μαρτίου.

4. Καταβολή Δώρου Πάσχα στο σύνολό του, αλλά δυνατότητα εργοδότη για πραγματοποίηση καταβολής σε μεταγενέστερο χρόνο, χωρίς κυρώσεις – Καταβολή Δώρου Πάσχα σε 108.000 εργαζόμενους στα νοσοκομεία της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, σε εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, στο ΕΟΔΥ, καθώς και σε όσους υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

5. Κατάθεση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού με την αύξηση του τακτικού αποθεματικού του Υπουργείου Οικονομικών κατά 4 δισ. ευρώ.

 

Β. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Τρίμηνη αναστολή πληρωμής πάσης φύσεως χρεών από δάνεια και πιστώσεις για:

– εργαζόμενους που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 800€ 

-ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό

Η λίστα θα ανανεώνεται με όσους πλήττονται κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τονίστηκε ότι όσοι επαγγελματίες και επιχειρήσεων δεν πλήττονται από την παρούσα κρίση θα πρέπει να καταβάλουν κανονικά τις οφειλές τους. 

Γ. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΗΣ

1. Ως έκτακτο μέτρο δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες (με απόφασή τους) που πλήττονται και μειώνεται σημαντικά ο τζίρος τους βάσει ΚΑΔ που θα καθοριστούν από το Υπουργείο Οικονομικών, υπαγωγής μέρους ή όλων των εργαζομένων τους σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι που θα υπαχθούν στο καθεστώς αυτό θα είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800€ με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του συνολικού ονομαστικού τους μισθού.

2. Διάρκεια αναστολής σύμβασης εργασίας: Μπορεί να εφαρμοστεί για έναν μήνα με δυνατότητα παράτασης εφόσον δεν έχουν βελτιωθεί οι σημερινές συνθήκες.

3. Το μέτρο είναι προσωρινό, έκτακτο και αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας υγείας, την συγκράτηση των απολύσεων, την παρεμπόδιση καταχρηστικών πρακτικών, τη μείωση των λειτουργικών εξόδων όσο αφορά το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων.

4. Ρητή απαγόρευση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας του συνόλου του προσωπικού για όσο γίνεται από την επιχείρηση η χρήση του μέτρου της αναστολής και εφόσον αυτό δεν τηρηθεί, οι απολύσεις θα θεωρούνται άκυρες.

5. Με την ολοκλήρωση του χρόνου αναστολής των συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για το ισόποσο χρονικό διάστημα με εκείνο που έκανε χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

6. Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800€ θα είναι όλοι που τελούν ήδη ή θα τελούν σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους μέχρι τις 30.4.2020 με την προϋπόθεση να έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ μέχρι 31.3.2020. 

7. Το ποσό των 800€ θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

8. Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας τους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και να το γνωστοποιήσει και στους εργαζόμενούς του. 

9. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν δηλώσει τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή εργασίας τους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα αποκλείεται από την υπαγωγή τους στα ευνοϊκά μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων και καταβολών προς το Δημόσιο.

10. Ο εργαζόμενος για να λάβει την οικονομική ενίσχυση, θα δηλώνει σε ειδική πλατφόρμα που θα τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου ότι έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

Εντός των επόμενων 24 ωρών θα οριστούν νομοθετικά όλες οι λεπτομέρειες.