Τρεις νέες δράσεις για την πράσινη επιχειρηματικότητα

Αρχίζει από τις 6/10/2009 η υποβολή προτάσεων για τα τρία νέα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ, που σχετίζονται με τις δράσεις του Yπουργείου Ανάπτυξης για την τόνωση των επενδύσεων στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται για τα προγράμματα «Πράσινες Υποδομές 2009», «Πράσινη Επιχείρηση 2009» και «Μετεγκατάσταση 2009», που υπάγονται στο Πρόγραμμα «Επιχειρώ», μια ομπρέλα δράσεων που στοχεύουν στην ποιοτική ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων με την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την τόνωση της εξωστρέφειάς τους, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.

H δράση του προγράμματος «Πράσινες Υποδομές» έχει ως στόχο την ενίσχυση ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων «eco-business» – επιχειρήσεων, δηλαδή, που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η διαχείριση και η αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση και απορρύπανση.

O συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 60 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 30 εκατ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη. Θα χρηματοδοτηθούν έργα συνολικού προϋπολογισμού από 300.000 ευρώ μέχρι και 3 εκατομμύρια ευρώ με ποσοστό χρηματοδότησης 30-60%. Στο Νομό Σερρών είναι 40%. 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  (τηλ: 2106969000, 2106969247)

Στόχος του δεύτερου προγράμματος, της «Πράσινης Επιχείρησης», το οποίο επιδοτεί σχετικά μικρής εμβέλειας δράσεις στη λειτουργία της επιχείρησης (για διαχείριση και διάθεση αποβλήτων, παρακολούθηση εκπομπών ρύπων, ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και διαδικασιών, εξοικονόμηση ενέργειας και υδάτινων πόρων, ενσωμάτωση προτύπων), είναι να γίνει αυτή καθαυτή η επιχείρηση πιο φιλική στο περιβάλλον.


Ο προϋπολογισμός είναι, στο σύνολό του, επίσης 60 εκατ. ευρώ (30 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη) και 30.000-200.000 ευρώ ανά έργο, με ποσοστό χρηματοδότησης 50-60%.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΦΕΠΑΕ

(Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας : ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ , Μαρίνου Αντύπα 41, Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310 480000)

 

Το τρίτο πρόγραμμα, «Μετεγκατάσταση 2009», προωθεί τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε βιομηχανικές περιοχές, βιομηχανικά πάρκα, βιοτεχνικά πάρκα, τεχνοπόλεις και στοχεύει τόσο στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των αστικών κέντρων όσο και στην οικονομία κλίμακας που προσφέρουν ο κατάλληλος σχεδιασμός και οι καλύτερες χωροταξικές προϋποθέσεις μιας οργανωμένης βιομηχανικής/επιχειρηματικής περιοχής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 16 εκατομμύρια ευρώ (8 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη) και ανά έργο 30.000- 300.000 ευρώ, με ποσοστό χρηματοδότησης 50-60%.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (τηλ: 2106969000, 2106969247)

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 6η Οκτωβρίου του 2009, ενώ ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 23 Νοεμβρίου – 22 Ιανουαρίου 2010 και θα περιλαμβάνει προτάσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 22 Νοεμβρίου. Προτάσεις μπορούν αν υποβάλλονται συνεχώς, εξαιρουμένων των περιόδων των αξιολογήσεων, μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός.        

Για περισσοτερες πληροφοριες πατηστε εδώ: