Τριετής ανανέωση άδειας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Θέμα: «Τριετής ανανέωση άδειας  ασφαλιστικών διαμεσολαβητών»
          Σας ενημερώνουμε ότι η ανανέωση της ασφαλιστικής σας ταυτότητας πρέπει να γίνει μέχρι 31/03/2014. Διαφορετικά γίνεται αυτόματη διαγραφή από τα Μητρώα. 
         Παρακαλείστε να φροντίσετε άμεσα για την ανανέωση της άδειάς σας. 
                                 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1) Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από την Υπηρεσία) ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ.
Σας επισυνάπτουμε την Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αντικαθιστά το Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης και τα Πιστοποιητικά Ποινικού – Πτώχευσης – Συμπαράστασης, σύμφωνα την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2..1/32230/22-11-2013, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3059/2-12-2013
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΗΓΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΣ  02-12-20123 ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΦΕΡΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ.
2) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 
3) 1 μικρή έγχρωμη φωτογραφία
4) Φωτοτυπία των νέων Κ.Α.Δ. 
5) Εξόφληση συνδρομής του έτους 2014
Πληροφορίες: Ι . ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ    τηλ.   2321099731

Σχετικά Αρχεία: