ΤΡΙΕΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/03/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ.     

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ), ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ.

2)ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ .

3)ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΕΡΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Ή ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.

4)ΜΙΑ (1) ΜΙΚΡΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

5)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  2018.

6)ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι . ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ    ΤΗΛ.   2321099731

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ι. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ