Υπάλληλοι & Τμήματα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ιωάννης Κοτζαμπασίδης

Αναπληρωτής Διευθυντής

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Λογιστήριο)

Κατερίνα Τζίμουλα

Προϊσταμένη

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Θωμαή Μπόζιου

Προϊσταμένη

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Ελισάβετ Τσιαρέα

Προϊσταμένη

Βασιλική Μπίτσιου

Δικηγόρος