Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για Εξωστρεφείς Επιχειρήσεις

1. Πύλη Οικονομικής Διπλωματίας Agora

Επιδιώκοντας την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας έχει δημιουργήσει τη διαδικτυακή πύλη «ΑΓΟΡΑ» (http://agora.mfa.gr /). Η πύλη αυτή, η οποία τροφοδοτείται καθημερινά από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Γραφεία ΟΕΥ), περιέχει οικονομικές, εμπορικές, επενδυτικές κ.λ.π. πληροφορίες που μπορεί να φανούν χρήσιμες στους Έλληνες επιχειρηματίες, κατά την προσπάθειά τους να εξάγουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε ξένες αγορές.

Πρωταρχικός στόχος της πύλης «ΑΓΟΡΑ» είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας μας, σχετικά με προσφορές – ζητήσεις επιχειρηματικής συνεργασίας, διαγωνισμούς – προμήθειες, επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις, έρευνες αγοράς και μελέτες, οικονομικές και εμπορικές εξελίξεις, θεσμικό και επενδυτικό πλαίσιο, φορείς και υπηρεσίες των ξένων χωρών, εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις αλλά και γενικές πληροφορίες.

Επιπλέον, οι επιχειρηματίες έχουν πρόσβαση σε στοιχεία επικοινωνίας επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται για προϊόντα και υπηρεσίες της χώρας μας ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης και εύρεσης πληροφοριών ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία, αλλά και ανάλογα με τη χώρα ενδιαφέροντός τους.

Μέσω της πύλης «ΑΓΟΡΑ» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν και να λαμβάνουν Newsletter (Υπηρεσία Προσωποποιημένης Ενημέρωσης) με ενημέρωση για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις τελευταίες εξελίξεις στις χώρες ενδιαφέροντός τους, με τη συχνότητα που ίδιοι επιλέγουν (καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία).

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι οι διευθύνσεις των Γραφείων ΟΕΥ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7

2. Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων

Πρωταρχικό στόχο της Πύλης Διεθνών Χρηματοδοτήσεων του ΥΠΕΞ (http://www.aidfunding.mfa.gr), την οποία διαχειρίζεται η Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων, αποτελεί η ενίσχυση του μεριδίου της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας  και των ελληνικών ΜΚΟ στην αγορά των αναπτυξιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς (όπως είναι, για παράδειγμα, η ΕΕ, ο ΟΗΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα), από περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες, καθώς και από εθνικούς αναπτυξιακούς φορείς αναπτυσσομένων χωρών.

Μέσω της Πύλης Διεθνών Χρηματοδοτήσεων οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις και ΜΚΟ διαθέτουν πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών, κατά τρόπο έγκαιρο και διαδραστικό. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνεται, κατ’αρχήν, η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για επικείμενες και τρέχουσες χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν από χρηματοδοτικά και επενδυτικά προγράμματα που υλοποιούνται από τους κυριότερους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς (π.χ. ΕΕ, ΟΗΕ, Παγκόσμια Τράπεζα) στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Τέλος, μέσω της Πύλης Διεθνών Χρηματοδοτήσεων οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν απευθείας με το Γραφείο Υποστήριξης (Τηλ.: +30 210 368 4262 – Fax: +30 210 368 4145 – E-mail: aidfunding@mfa.gr), προκειμένου να αναζητήσουν εταίρους είτε σε χώρες-μέλη της ΕΕ είτε στις χώρες που αφορούν τα διάφορα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας.

Κουτσής Δημήτριος
Γραμματέας ΟΕΥ Α΄