Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας ΚΕΕΕ-ΟΣΔ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ για τα Πνευματικά Δικαιώματα

Παρακαλούμε όπως δείτε τη συνημμένη επιστολή του Προέδρου της ΚΕΕΕ, κ. Ιωάννη Μασούτη, σχετικά με την Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας ΚΕΕΕ-ΟΣΔ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ για τα Πνευματικά Δικαιώματα.

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας ΚΕΕΕ-ΟΣΔ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ για τα Πνευματικά Δικαιώματα