ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Σέρρες : 14 Οκτωβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.  11294

Τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών

                                                             και Δικτύων
                                                             Κο Γιάννη Ραγκούση
                                                  ΚΟΙΝ:   
                                                          – Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
                                                             Κο Χρήστο Παπουτσή
                                                          –  Βουλευτές Νομού Σερρών

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
       Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών συναντήθηκε πολύ πρόσφατα με τους εκπροσώπους του Σωματείου Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης Νομού Σερρών, οπότε και έλαβε χώρα ουσιαστική συζήτηση προβλημάτων πανελληνίου εμβέλειας του κλάδου, που μας επισήμανε ότι χρήζουν άμεσης  αντιμετώπισης από την πολιτεία τα  εξής  ζωτικής σημασίας ζητήματα:
1.    Πάταξη παράνομης μεταφοράς. Η νομοθεσία προβλέπει τον τρόπο ελέγχων και τις κυρώσεις. Είναι λοιπόν σημαντικό να εφαρμοστούν επιτέλους οι νόμοι του κράτους, σήμερα που ο κλάδος αιμορραγεί από την απώλεια μεγάλου όγκου του μεταφορικού έργου. Παράλληλα, το κράτος έχει απώλεια σημαντικών εσόδων από τη φοροδιαφυγή και τη φοροκλοπή του τομέα τούτου, στο μέτρο που γίνεται μεταφορά με κόμιστρο χωρίς παραστατικά στοιχεία.

2.    Παράταση της περιόδου του καμποτάζ: Πρέπει να εξετασθεί σοβαρά η παράταση κατά δύο (2) επιπλέον έτη της περιόδου του «καμποτάζ», διότι ο κλάδος δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τους μεταφορείς της γειτονικής Βουλγαρίας (οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι Έλληνες που βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να καιροσκοπήσουν και να κερδοσκοπήσουν). Ας ληφθεί υπόψη ότι στη Βουλγαρία οι φορολογικοί συντελεστές είναι σημαντικά χαμηλότεροι, το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών πολύ πιο μειωμένο και τα καύσιμα φθηνότερα, δεδομένα τα οποία σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας οδηγούν το μεταφορικό έργο των Ελλήνων με γρήγορους ρυθμούς στη χρεοκοπία.

3.    Αμεταβίβαστο των αδειών:  Η πολιτεία υποχρέωσε τους μεταφορείς ουσιαστικά να «αγοράσουν» τη θέση εργασίας, προκειμένου να εξασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα-επιχείρηση στην οποία έχουν επενδύσει. Με τη θέσπιση του αμεταβίβαστου (που επίκειται από την 31-12-2011), απαγορεύετε, Κύριε Υπουργέ, αυτήν την επιχείρηση ακόμη και στα παιδιά των επαγγελματιών, γεγονός που δεν απαντάται σε άλλες επιχειρήσεις (π.χ. ένα εμπορικό κατάστημα ή μία βιοτεχνική ή εμπορική επιχείρηση ακόμη και με μορφή εταιρείας). Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι σε περίπτωση συνταξιοδότησης το κράτος καρπούται την περιουσία της επιχείρησης,  γεγονός που είναι παράλογο αλλά και δεινό αμφίβολης συνταγματικότητας.

4.    Δυνατότητα μεταβίβασης του Φορτηγού Δημοσίας Χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) λόγω γονικής παροχής ή κληρονομιάς. Είναι σημαντικό να δοθεί από το νόμο η δυνατότητα μεταβίβασης του Φ.Δ.Χ σε φυσικά πρόσωπα λόγω γονικής παροχής ή κληρονομιάς, δίχως οι νέοι ιδιοκτήτες να υποχρεώνονται να ιδρύσουν κεφαλαιουχικές εταιρείες και δίχως να υποχρεώνονται να αντικαταστήσουν το όχημα, παρά μόνο μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

5.    Ελεύθερη επιλογή μορφής της επιχείρησης. Πρέπει να δοθεί το δικαίωμα στους αυτοκινητιστές οδικών μεταφορών να μπορούν οι ίδιοι να επιλέγουν ελεύθερα τη μορφή των επιχειρήσεών τους (Α.Ε, Ε.Π.Ε, ΙΜΕ-ΕΠΕ, ατομική επιχείρηση) σε συνδυασμό βέβαια με θέσπιση ανάλογων κινήτρων (π.χ φορολογικοί συντελεστές) για κάθε μορφή επιχείρησης.

6.    Καθορισμός ικανού παραβόλου απόκτησης αδείας. Το παράβολο (τέλος) πρέπει να ανέρχεται στο επίπεδο του ποσού 40.000-45.000€ για τους εξής λόγους: Πρώτον διότι θα αποτελέσει έτσι πηγή σημαντικού κρατικού εσόδου και δεύτερον διότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγεται η «μαύρη» συνδιαλλαγή. Αντιθέτως, με το «χαμηλό παράβολο των 1.500€ και με δεδομένη την πληθώρα αιτήσεων ορισμένοι που μπορούν να ευνοηθούν θα επιδιώκουν συναλλαγή «κάτω από το τραπέζι».

7.    Μείωση κόστους των διοδίων κατά ποσοστό 50% για τα Φ.Δ.Χ. που εκτελούν μεταφορές τρίτων. Ακόμη δικαιότερο θα ήταν να ισχύσει το μέτρο των ανοικτών διοδίων, έτσι ώστε ο κάθε αυτοκινητιστής να πληρώνει ανάλογα με τα χιλιόμετρα που διανύει. 

8.    Τροποποίηση του νόμου ώστε την ελεύθερη πρόσβαση στην Ελληνική οδική εμπορευματική μεταφορά να έχουν μόνον οι Έλληνες και οι προερχόμενοι από τα λοιπά κράτη της Ε.Ε., όπως ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9.    Τροποποίηση του αρ. 13 του Ν. 3887/10 για την αποκατάσταση των ζημιών των μεταφερομένων εμπορευμάτων, η οποία θα πρέπει να υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη, έτσι ώστε να μην εκτίθεται η προσωπική περιουσία των μεταφορέων σε περίπτωση ζημίας εμπορευμάτων.

10.    Θεσμοθέτηση στη φορολογία εισοδήματος τεκμαρτών εξόδων ποσοστού της τάξης του 10% επί των ακαθάριστων εσόδων, λόγω της φύσης του επαγγέλματος που ασκείται στους δρόμους με διάφορα απρόβλεπτα (άδηλα έξοδα).

11.    Μείωση φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ, για να υπάρξει επιτέλους τροχοπέδη στην αθρόα μετεγκατάσταση των Ελλήνων μεταφορέων σε γειτονικές χώρες με ευνοϊκότερα καθεστώτα (π.χ Βουλγαρία).

12.    Κατάργηση της προϋπόθεσης της ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την διενέργεια τεχνικού ελέγχου των οχημάτων (ΚΤΕΟ), καθώς ο τελευταίος είναι καθοριστικός παράγοντας εξασφάλισης της οδικής ασφάλειας,  δηλαδή ενός ζητήματος μεγίστης προτεραιότητας για τη χώρα μας, η οποία «ηγείται» στον πίνακα τροχαίων ατυχημάτων και απώλειας ανθρώπινων ζωών στην άσφαλτο. Εξάλλου το θέμα της οδικής ασφάλειας που πρέπει σύμφωνα με τα προηγούμενα να αντιμετωπίζεται ως «Εθνικό Ζήτημα», είναι άσχετο και ατυχώς συνδέεται με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

13.    Ορθή εφαρμογή από τα αρμόδια κρατικά όργανα των κυρώσεων του Ν. 3446/2006 για το υπερβάλλον βάρος, διότι παρατηρείται το φαινόμενο να επιβάλλονται κυρώσεις κατά το δοκούν από αστυνομικά όργανα ή όργανα των λιμενικών αρχών, και συγκεκριμένα υπάρχουν περιπτώσεις όπου σε ήσσονος σημασίας υπερβάσεις επιβάλλονται οι μη προβλεπόμενες και αυστηρότερες κυρώσεις της αφαίρεσης αδείας ή πινακίδων, δηλ. κυρώσεις για περιπτώσεις όπου ο νόμος προβλέπει μόνον επιβολή διοικητικού προστίμου (είναι οι περιπτώσεις όπου το υπερβάλλον βάρος δεν υπερβαίνει το 20% του ανώτατου). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες στα ελεγκτικά  όργανα ώστε να μην επιβάλουν κυρώσεις που δεν προβλέπονται.

14.    Έλεγχος και εκκαθάριση του μητρώου των κυκλοφορούντων Ιδιωτικής Χρήσεως Φορτηγών αυτοκινήτων, πολλά από τα οποία συνεχίζουν να εκτελούν παράνομα μεταφορές καθώς ανήκουν σε επιχειρήσεις που δεν υφίστανται ή δεν λειτουργούν.

Κύριε Υπουργέ,
    Ένα χρόνο μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του νόμου 3887/10, ο οποίος κατά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης θα επέφερε μείωση των τιμών των προϊόντων, βλέπουμε ότι οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται και συνεπώς δεν υπήρξε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Είναι επίσης γνωστό ότι η συμμετοχή του τομέα των οδικών μεταφορών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ανέρχεται σε ποσοστό 7% και γι’ αυτό ο τομέας αυτός πρέπει να τύχει στήριξης προς όφελος των Ελλήνων και της Εθνικής Οικονομίας. Οι εξελίξεις στην οικονομία της χώρας, ιδίως των τελευταίων ημερών, αποδεικνύουν ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να βγει από το τέλμα του επαχθούς δανεισμού, της ύφεσης και της επιβολής επάλληλων κυμάτων επαχθών και αντιλαϊκών μέτρων, αν δεν φροντίσει να θεσπίσει μέτρα που θα έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα και τέτοιο άμεσο αντίκτυπο σε κάθε τομέα. Ο σημαντικός τομέας των μεταφορών και οι Έλληνες μεταφορείς χρειάζονται την αντιμετώπιση των άνω ζητημάτων προκειμένου να μην χρεοκοπήσουν και να ασκήσουν αξιοπρεπώς και ανταγωνιστικά τις επιχειρήσεις τους. Ελπίζουμε να γίνουν τα ζητήματα αυτά αντικείμενο πόνου από εσάς, ώστε ο χώρος των μεταφορών να χωρά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Ελλήνων και ελληνικών οικογενειών, διότι στην αντίθετη περίπτωση θα εξυπηρετηθούν αλλοδαπά συμφέροντα που συνδέονται με το κεφάλαιο και όχι οι Έλληνες πολίτες. Η επιλογή είναι δική σας.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Αριστείδης Δρογαλάς