ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΩΣ 31.08.2020 – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Σύμφωνα με αυτήν σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και οποιουσδήποτε άλλους κλειστούς χώρους συνάθροισης κοινού, εξαιρουμένων των χώρων εστίασης, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Δείτε αναλυτικά τις επιχειρήσεις/ΚΑΔ, την έκταση υποχρέωσης, τις εξαιρέσεις και τις προβλεπόμενες κυρώσεις στη συνημμένη Υπουργική Απόφαση. 

Σχετικά Αρχεία: