ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΒΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

        Σας γνωρίζουμε ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛ.Ο.Τ.), ύστερα από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης, χορήγησε στο Επιμελητήριο Σερρών πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 με το εξής πεδίο:

  • Σχεδιασμός, προγραμματισμός, ωρίμανση, υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.