29η «Έμπορο–Βιοτεχνική & Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας»(Βαλκανική–Ενεργειακή–Αγροτική) – Κοζάνη 18-22 Σεπτεμβρίου

Επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό σχετικά με τη 29η «Έμπορο–Βιοτεχνική & Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας»(Βαλκανική–Ενεργειακή–Αγροτική) που θα λάβει χώρα στα Κοίλα Κοζάνης από 18 έως 22 Σεπτεμβρίου 2013.

Περισσότερες πληροροφίες:

http://www.ekthesiako.gr/

Σχετικά Αρχεία: