3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σας ενημερώνει ότι στις 18.6.2013 δημοσιεύτηκε η 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER που υλοποιείται στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Προσέγγιση LEADER»
Οι ενδιαφερόμενοι, δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος, καλούνται να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια έως τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 14:30. Το τεύχος της πρόσκλησης καθώς και το υλικό που αφορά την προετοιμασία και υποβολή των επενδυτικών σχεδίων διατίθενται στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. , Βασ. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.aneser.gr

Πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη δίνονται στο τηλέφωνο 2321064402.

Σχετικά Αρχεία: