31ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε.Ζ.Ε.) ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή ανακοινώνουμε την διεξαγωγή, στις Σέρρες, του 31ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας (Ε.Ζ.Ε.) σε συνεργασία και με την ενεργή υποστήριξη του Επιμελητηρίου Σερρών. 

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του SIRIS HOTEL (Τέρμα Αγ. Γεωργίου, Λεύκωνας Σερρών), από την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο, εκτός των μελών της Ε.Ζ.Ε., έχουν και τα μη μέλη, συμπεριλαμβανομένων Ακαδημαϊκών, Ερευνητών – Μελετητών, Φοιτητών, εκπροσώπων Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Θεσμικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων του κλάδου της Ζωικής Παραγωγής, καθώς και Παραγωγών, Κτηνοτρόφων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου. 

Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.), Οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ελλήνων Επιστημόνων του τομέα της Ζωικής Παραγωγής, και Μέλος του European Association for Animal Production, συμβάλλει με κάθε επιστημονικό μέσο και δη μέσω των ετήσιων πανελλαδικών και διεθνών της Συνεδρίων, στην προαγωγή των Επιστημών Ζωικής Παραγωγής, στη βελτίωση των τεχνικών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών της Ζωικής Παραγωγής, καθώς και στην ανάπτυξη και εδραίωση των δεσμών μεταξύ Εκπαίδευσης, Έρευνας και Επιχειρησιακών Πρακτικών εφαρμογής.

Η διεξαγωγή του Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. στις Σέρρες, για πρώτη φορά μετά το έτος 1982, και η ενεργή εμπλοκή του Επιμελητηρίου Σερρών στην διοργάνωση έχουν πολλαπλό ωφέλιμο χαρακτήρα για την τοπική οικονομία και κοινωνία: 

 Φιλοξενούμε έναν σημαντικό Θεσμό, με πανελλαδική αναγνωρισιμότητα και ακτινοβολία, δημιουργώντας προϋποθέσεις που ενισχύουν και συνδέουν την επιστημονική γνώση με τους επιχειρησιακούς όρους δικτύωσης και εξωστρέφειας στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής. 

  Οργανώνουμε ένα πλούσιο Πρόγραμμα Παράλληλων Εκδηλώσεων, με κύριο γνώμονα αφ’ ενός την εκπαιδευτική γνωριμία των φιλοξενούμενων Φοιτητών και των λοιπών Συνέδρων με Κτηνοτροφικές Μονάδες του Νομού και Επιχειρήσεις της αγροτικής μας οικονομίας,  κι αφ’ ετέρου την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που η γη και η ευρύτερη περιοχή μας διαθέτει. 

 Επιχειρούμε ένα ευρύ επικοινωνιακό πλάνο προβολής του γεγονότος, αναδεικνύοντας τις επιστημονικές εξελίξεις, αλλά και εμπνέοντας και ενθαρρύνοντας τους νέους και ικανούς ανθρώπους σε υγιείς διεξόδους ενασχόλησης με την αγροτική και ζωική παραγωγή, ως τα βασικά κεφάλαια του τόπου μας.   

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, το Επιμελητήριο Σερρών καλεί τους σχετιζόμενους με τον κλάδο της Ζωικής Παραγωγής, και όχι μόνο, όπως δώσουν το δικό τους «παρών» στο μεγάλο αυτό πανελλαδικό γεγονός. Γιατί πραγματικά συνιστά μια τεράστια ευκαιρία γνωριμίας και δικτύωσης με το σημαντικότερο επιστημονικό και επιχειρηματικό κεφάλαιο της χώρας στα θέματα Αγροτικής Οικονομίας, η οποία είναι ταυτόχρονα μια εκ των βασικότερων δυνάμεων της Οικονομίας του Ν. Σερρών. 

 

Διάθεση Δηλώσεων Συμμετοχής: Επίσημη Ιστοσελίδα Επιμελητηρίου Σερρών 

http://www.serreschamber.gr

 

Υποβολή Δηλώσεων Συμμετοχής: eze@aua.gr

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: η 30η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή

 

Περαιτέρω Πληροφορίες: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: κα Ε. Κατσαρού, 210-5294412, eze@aua.gr, http://www.eze.gr

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ: κα Α. Ελευθεριάδου, 23210 99744, eleftheriadou@eves.gr, 

http://www.serreschamber.gr