4η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Σερραϊκή Γη» και Τεχνική Σύσκεψη Στελεχών

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Σερραϊκή Γη »
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ : ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ
ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΩΔ ΕΚΕΠΙΣ 1210938
ΤΗΛ 2321099207 , 2321023640
ΦΑΞ 2321051861
e-mail : info@kekpkm.gr
www.kekpkm.gr

Σας γνωρίζουμε ότι  την Τετάρτη 19/02/2014 και ώρα 11:30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών η 4η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου  της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Σερραϊκή Γη» και Τεχνική Σύσκεψη Στελεχών στο πλαίσιο της Πράξης «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ».