ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Σέρρες 09.05.2013
 Αρ. Πρωτ. 6223
                                                  
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Κο Κωστή Χατζηδάκη
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Κο Κυριάκο Βιρβιδάκη
 ΚΟΙΝ: – ΕΦΕΠΑΕ – 
ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
ΘΕΜΑ:Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών
Κύριε Υπουργέ, 
Σε συνέχεια προηγούμενου αιτήματος προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ επανερχόμαστε στο θέμα της ανάγκης να δοθεί παράταση στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, κατά ένα μήνα,  λόγω μεγάλων τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής www.ependyseis.gr (πολύ αργό,κολλάει,  δεν δέχεται εύκολα νέους κωδικούς κ.λ.π.). 
    Πολλές επιχειρήσεις – μέλη μας, καθώς και λογιστές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, μηχανικοί, και άλλοι προσπαθούν να υποβάλουν προτάσεις και υπάρχει ο κίνδυνος να μην προλάβουν, όχι από δική τους υπαιτιότητα, αλλά λόγω του ηλεκτρονικού συστήματος που καθιστά απολύτως δυσχερή την υποβολή. Προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος να μην υποβληθούν προτάσεις για ενίσχυση ΜΜΕ, σε μια εποχή που περισσότερο από κάθε άλλη φορά η ενίσχυση είναι απαραίτητη, παρακαλούμε να κάνετε δεκτό το αίτημά μας για παράταση. 
                                                                        Με τιμή 
                                                                    Ο Πρόεδρος
                                                               Χρήστος Μέγκλας