Ημέρα: 9 Μαΐου 2013

Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 16 Μαΐου η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό στο ΠΣΚΕ μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 και ώρα 17.00 στο πρόγραμμα Ενίσχυσης των ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Αναφορικά με το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επισημαίνονται τα εξής:1.Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 2012 και προκηρύχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013 με προθεσμία υποβολής των προτάσεων το διάστημα από 25 Φεβρουαρίου έως 25 Απριλίου 2013.2.Με Υπουργική Απόφαση της 4ης Μαρτίου 2013 δόθηκε παρά…..

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Σέρρες 09.05.2013 Αρ. Πρωτ. 6223                                                  Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνΚο Κωστή ΧατζηδάκηΥφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνΚο Κυριάκο Βιρβιδάκη ΚΟΙΝ: – ΕΦΕΠΑΕ – – ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ- Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος- ΘΕΜΑ:Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – ΥπηρεσιώνΚύριε Υπουργέ, Σε συνέχεια προηγούμενου αιτήμ…..