Ανάρτηση στους Πίνακες Ανακοινώσεων Περίληψης της Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. 11/2022 δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

Περίληψη διακήρυξης που αφορά στη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΩΔΛΑ469071-Ι0Σ