Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΔΙΕΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΘΕΙΑΣ, ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΊΑΣ Ή ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ Ή ΑΠΕΙΛΗΣ – Α.1050 – Αυτόματη Αποστολή από Σύστημα Αυτοματισμού Γραφείου Υπ. Οικονομικών

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο Α1050_2024_v2