ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως βασικός συντελεστής του έργου “Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ της αγροδιατροφικής αλυσίδας στην κυκλική οικονομία” αναζητά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας στον κλάδο της αγροδιατροφής και υιοθετούν αρχές κυκλικής οικονομίας ώστε να ενταχθούν στο δίκτυο κλαών πρακτικών του έργου. Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.