Ημέρα: 25 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2020 & ΩΡΑ 18:30 ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Το Επιμελητήριο Σερρών σας προσκαλεί σε Ενημερωτική Εκδήλωση για τις ευκαιρίες απασχόλησης των νέων στη διασυνοριακή περιοχή.Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «EMPLOYOUTH» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Είσοδος Ελεύθερη
*Λόγω των μέτρων πρόληψης ενάντια στον Covid 19 η συμμετοχή δεν μπορεί να υπερβεί τα 50 άτομα.
…..

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως βασικός συντελεστής του έργου “Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ της αγροδιατροφικής αλυσίδας στην κυκλική οικονομία” αναζητά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας στον κλάδο της αγροδιατροφής και υιοθετούν αρχές κυκλικής οικονομίας ώστε να ενταχθούν στο δίκτυο κλαών πρακτικών του έργου. …..