ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Σερρών, είναι εταίρος του έργου «Greek-Bulgarian network for education and training in entrepreneurship:Models, programes and virtual enterprise infrastructures» με ακρωνύμιο «ENTRE+GB
». Το έργο εντάσσεται στην κοινοτική πρωτοβουλία του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013. Οι εταίροι του έργου, εκτός του Επιμελητηρίου Σερρών, είναι το ΤΕΙ Σερρών ως Επικεφαλής Εταίρος, το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Βουλγαρίας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Business Incubator-Gotse Delchev, Entrepreneurship Promotion Centre.
Σκοπός του έργου είναι να επιτευχθεί η εποικοδομητική συνεργασία και η ανάπτυξη δομημένων και μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των επιχειρηματικών οργανώσεων, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων της επιχειρηματικότητας για την περιφερειακή και διασυνοριακή ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού, το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Σερρών πρόκειται να διοργανώσει συνάντηση στις Σέρρες στις 26 Ιουνίου 2012, ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου και άλλες δράσεις δημοσιότητας στην Ελλάδα.   
Στο πλαίσιο των δράσεών του το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Σερρών πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση των παρακάτω ενεργειών:

ΑΡ.
ΔΡΑΣΗΣ    ΤΙΤΛΟΣ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΚΟΣΤΟΣ
2.2    Προωθητικές Δράσεις    1. Ενοικίαση αίθουσας με χρήση οπτικοαστικού υλικού την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 και ώρα 20:30    750.00€
        2. Catering  για 100 άτομα την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 και ώρα 20:30    1.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ    2.250,00€

ΑΡ.
ΔΡΑΣΗΣ    ΤΙΤΛΟΣ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΚΟΣΤΟΣ
2.2    Προωθητικές Δράσεις    1.    500 τεμ. διαφημιστικό υλικό  στα πλαίσια της συνάντησης
2.    20 τεμ. πόστερ/πανό στα πλαίσια της συνάντησης     750,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ    750,00€

ΑΡ.
ΔΡΑΣΗΣ    ΤΙΤΛΟΣ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΚΟΣΤΟΣ
2.3    Δημοσιότητα και προωθητικό υλικό    1.    10 πόστερ * 50 €
2.    5 πανό * 80 €
3.    300 φυλλάδια  *2 €
4.    2 δελτία τύπου
5.    1 δημοσίευση σε τοπικό μέσο ενημέρωσης     1500,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ    1.500,00€

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 23%.

Οι παραπάνω αναθέσεις θα αναρτηθούν σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας στο διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Σερρών  http://www.serreschamber.gr/seres/shared/index.jsp?context=101 και στη Διαύγεια.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ένταξή τους στο Μητρώο Προμηθευτών του Επιμελητηρίου Σερρών έως την Τρίτη 19/06/2012 (ώρα 15:00) στα γραφεία του Επιμελητηρίου, Π. Κωστοπούλου 2, (1ος όροφος Επιμελητηριακού Μεγάρου), 62132, Σέρρες, στην κα. Τσιαρέα Ελίζα τηλ: 2321099726.

O Πρόεδρος

Μέγκλας Χρήστος