ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σέρρες 22/8/2012
Αρ. Πρωτ. 8732

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Σερρών, είναι επικεφαλής εταίρος του έργου «Δημιουργία δικτύου για την υποστήριξη της εργασιακής κινητικότητας και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού» με ακρωνύμιο «Learning Community». Το έργο εντάσσεται στην κοινοτική πρωτοβουλία του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013. Οι εταίροι του έργου, εκτός του Επιμελητηρίου Σερρών, είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, η Association of entrepreneurs Gotse Delchev Region, η Alliance of the producers of ecological energy – South και ο Δήμος του Garmen.
Το έργο στοχεύει στη βελτίωση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής, την αύξηση του ειδικευμένου προσωπικού, την ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα συνεχούς εκπαίδευσης, την υποστήριξη της κινητικότητας και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην εργασία.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού, το Επιμελητήριο Σερρών θα αναβαθμίσει τη σχολή στελεχών επιχειρήσεων που διαθέτει, θα δημιουργήσει το web site της σχολής, θα αναπτύξει ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για εξ αποστάσεως μάθηση, ένα σύστημα τηλεδιάσκεψης για τη διασύνδεση της λειτουργίας της σχολής με την αντίστοιχη που θα δημιουργηθεί στο Gotse Delchev και ένα εργαλείο συμβουλευτικής υποστήριξης για την ανάλυση των υφιστάμενων δεξιοτήτων των εργαζομένων και την διερεύνηση του κατάλληλου επαγγελματικού μονοπατιού τους. Επίσης, θα οργανώσει τέσσερα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων, καθώς και μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Gotse Delchev της Βουλγαρίας.
Τέλος, θα διοργανωθούν συναντήσεις παρακολούθησης, ημερίδες πληροφόρησης για την λειτουργία της web εφαρμογής και της πλατφόρμας ανοικτής μάθησης, ημερίδες διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου και άλλες δράσεις δημοσιότητας στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία.

Στο πλαίσιο των δράσεών του το Επιμελητήριο Σερρών πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της παρακάτω ενέργειας, για την υλοποίηση δύο (2) ημερίδων στην πόλη των Σερρών:

 

Εκτιμώμενη Ημερομηνία Ανάθεσης  Εκτιμώμενο Κόστος  Είδος Προμήθειας
 03/09/2012   3.200,00  Διοργάνωση δύο (2) ημερίδων:
•    Αίθουσα με χρήση οπτικοακουστικού εξοπλισμού (και για τις δύο ημερίδες)
•    Κέτερινγκ για 100 άτομα(και για τις δύο ημερίδες)

Η παραπάνω ανάθεση θα αναρτηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας στον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Σερρών
http://www.serreschamber.gr/seres/shared/index.jsp?context=101
και στην Διαύγεια.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, έως 5 ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία ανάθεσης, για την ένταξή τους στο μητρώο προμηθευτών του Επιμελητήριου Σερρών στα γραφεία του Επιμελητηρίου, Π. Κωστοπούλου 2, (1ος όροφος Επιμελητηριακού Μεγάρου), 62100, Σέρρες, στην κα. Τσιαρέα Ελίζα τηλ: 2321099726.

O Πρόεδρος  

Χρήστος Μέγκλας