ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7232-18.07.2014 – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΩΣ 28.07.2014 ΩΡΑ 14:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7232-18.07.2014 – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΩΣ 28.07.2014 ΩΡΑ 14:00

Το Επιμελητήριο Σερρών, ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Σερραϊκή Γη», στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου «Παρέμβαση για την Απασχόληση στο Νομό Σερρών», ανακοινώνει τη πρόθεση του για συνεργασία με φυσικά ή και νομικά πρόσωπα για τον σχεδιασμό και παραγωγή δύο (2) δίπτυχων έντυπων φυλλαδίων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές τους στο Γραφείο Διεύθυνσης του Επιμελητηριακού Μεγάρου Σερρών (1ος Όροφος) έως τη Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014, και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο συνημμένο αρχείο.