ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών ανακοινώνει ότι οι συνταχθέντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 372/1992 -όπως ισχύει σήμερα, προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές της 1ης, 2ας και 3ης Δεκεμβρίου 2017 για την ανάδειξη των αιρετών μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών, κυρώνονται και θα εκτεθούν επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες στο κατάστημα του Επιμελητηρίου ήτοι από την 02-11-2017 ημέρα Πέμπτη μέχρι και την 06-11-2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 9:00 μέχρι ώρα 15:00.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 Π.Δ 372/1992 –όπως ισχύει σήμερα, όσοι έχουν αντιρρήσεις κατά των προσωρινών εκλογικών καταλόγων, εντός τριών (3) ημερών από την λήξη της προθεσμίας της έκθεσης αυτών, μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στην Εκλογική Επιτροπή που θα τις κοινοποιούν με δικαστικό επιμελητή, ήτοι κατά τις ημερομηνίες 07-11-2017 ημέρα Τρίτη, 08-11-2017 ημέρα Τετάρτη και 09-11-2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 9:00 μέχρι ώρα 15:00.

Η εκδίκαση των ενστάσεων θα γίνει από την Εκλογική Επιτροπή εντός τριών ημερών από την λήξη προθεσμίας υποβολής αυτών, σε δημόσια συνεδρίαση και μετά την εκδίκαση των ενστάσεων θα συνταχθούν και θα κυρωθούν από την Εκλογική Επιτροπή οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι, την 13η-11ου-2017.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡ. ΒΟΖΙΚΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ