Ανανέωση εγγραφής εγκαταστάσεων τροφίμων.

Α.Π.: 41316

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει σχετικών κανονισμών του Νόμου των ΗΠΑ περί Εκσυγχρονισμού της Ασφάλειας Τροφίμων (FSMA-παρ.102), όλες οι εγκαταστάσεις τροφίμων οποίες εξάγουν στις ΗΠΑ προϊόντα διατροφής, πρέπει να ανανεώνουν την εγγραφή τους (δήλωση καταχώρησης του εργοστασίου παραγωγής/ food facility registration) κάθε δύο έτη (σε ζυγό έτος). H εν λόγω διαδικασία είναι υποχρεωτική, και για το τρέχον έτος η περίοδος ανανέωσης έχει ορισθεί από 1ης Οκτωβρίου έως 31η Δεκεμβρίου.

Ιστοσελίδες στις οποίες έχει αναρτηθεί σχετική πληροφόρηση:
(α) Γενικές πληροφορίες:
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/FoodDefense/ucm331959.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/FoodFacilityRegistration/default.htm

(α) Αναφορικά με την διαδικασία:
https://www.access.fda.gov/oaa/logonFlow.htm;jsessionid=JvvSS43bRhQjT5PLDQyJChQnp8jyL4xBRLzyvppmtny37nG6pLKM!1398753036?execution=e1s1

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.
 
Ο Διευθυντής,

Γεώργιος Κουτσοδήμος
Γενικός Σύμβουλος OEY Α΄