Αναστολή Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. – Διευκρινιστική Εγκύκλιος & Συχνές Ερωτήσεις

Δείτε συνημμένα την Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: Αναστολή καταχώρισης – άρθρο 29, ν. 4919/2022 (Α΄71), καθώς και ένα έγγραφο με σύντομες ερωτήσεις – απαντήσεις.

Γ.Πρ. 2022 – 60522 – Εγκύκλιος – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ 65ΩΗ46ΜΤΛΡ-6ΝΧ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ