ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΝ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΟ ΕΤΕΑΝ (πρ. ΤΕΜΠΜΕ)
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ

Παραθέτουμε την επιστολή – απάντηση του Προέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρ. ΤΕΜΠΜΕ), κου Αλέξανδρου Παπαρσένου προς τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σερρών, κο Χρήστο Μέγκλα, σε αιτήματα του Επιμελητηρίου για αλλαγή των όρων προς όφελος των μελών του των προγραμμάτων δανείων του ΤΕΜΠΜΕ.

«ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
ΠΡΟΣ: Επιμελητήριο Σερρών, Κύριο Χρήστο Μέγκλα, Πρόεδρο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Κύριο Σωκράτη Ξυνίδη

        

                                                    ΑΘΗΝΑ 19 Μαρτίου 2012
 
                                                  Αρ. Πρωτ. 142062
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Θέμα : « Αλλαγή όρων προγραμμάτων ΕΤΕΑΝ»
Σε απάντηση της υπ’αριθ. 2339/16.2.2012 επιστολής σας, σας ενημερώνουμε ότι:
Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δημιούργησε ένα νέο Ταμείο Εγγυήσεων με κεφάλαια ύψους 150 εκατ. ευρώ του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και προκήρυξε διαγωνισμό, με καταληκτική ημερομηνία την 6 Απριλίου 2012, με σκοπό την υπογραφή σύμβασης προσχώρησης με τις Τράπεζες.
Το νέο Ταμείο Εγγυήσεων του ΤΕΠΙΧ θα παρέχει διάφορα εγγυοδοτικά προϊόντα και μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται οι εγγυήσεις σε τραπεζικά δάνεια για την αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό θα υποκατασταθεί το πρόγραμμα της ΕΤΕΑΝ «Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών» που λήγει στα τέλη του 2012.
    Με το νέο Ταμείο Εγγυήσεων του ΤΕΠΙΧ το ποσό των δανείων θα κυμαίνεται από 100 έως 800 χιλ. ευρώ, το ανώτατο ποσό δανεισμού ανά επιχείρηση με βάση το de minimis  θα είναι 1,5 εκατ. ευρώ και οι εγγυήσεις θα απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν έως 250 απασχολούμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται ότι το νέο Ταμείο Εγγυήσεων θα ενεργοποιηθεί στην ελληνική αγορά εντός του μηνός Μαϊου του τρέχοντος έτους και έτσι θα απαντηθούν τα αιτήματα μελών του Επιμελητηρίου σας.
Με εκτίμηση

Δρ. Αλέξανδρος Φ. Παπαρσένος
Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕΑΝ»