Αποτελέσματα του θεματικού εργαστηρίου της Πέμπτης 26/11/2015 για την ανάπτυξη δεξιοτήτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών

H Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, η Απόκτηση και Ανταλλαγή Γνώσεων και η Διαχείριση Καριέρας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών ήταν τα θέματα που αναπτύχθηκαν σε θεματικό εργαστήριο (work shop) του έργου Skills Balancing (Εξισορρόπηση Δεξιοτήτων) του Επιμελητηρίου Σερρών       

Το Επιμελητήριο Σερρών στο πλαίσιο του έργου “Balancing Supply and Demand of the Professional Skills needed in the Interregional Area”, με το ακρωνύμιο “SKILLS BALANCING”, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» πραγματοποίησε την Πέμπτη 26/11/2015 ένα ακόμα ενδιαφέρον θεματικό Εργαστήριο (work shop), με κύριους ακροατές τούς σπουδαστές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και του Εσπερινού Γυμνασίου – Λυκείου Σερρών. 

Τους Διευθυντές των δύο Σχολείων, κο Γιάννη Κιολδέλη (Δεύτερης Ευκαιρίας) και κο Δημήτρη Σωτηριάδη (Εσπερινού), τους καθηγητές και τους μαθητές υποδέχθηκε ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, κος Δημήτρης Γιαννάκης, ο οποίος στον χαιρετισμό του, τους ευχαρίστησε όλους για την προθυμία τους να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Επιμελητηρίου να εντάξουν στην εκπαίδευσή τους την παρακολούθηση των εισηγήσεων του συγκεκριμένου workshop. Ο κ. Γιαννάκης καλωσορίζοντάς τους όλους τούς χαρακτήρισε αντιπροσωπευτικούς εκφραστές της Δια Βίου Μάθησης, η δημιουργία δικτύου της οποίας είναι βασικός στόχος του έργου «Skills Balancing». Έδωσε συγχαρητήρια στους μαθητές για τον αγώνα τους να κατακτούν τη γνώση, φοιτώντας σε αυτά τα Σχολεία, και να την έχουν ως εφόδιο στη ζωή τους, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως άνεργοι, είτε ως γονείς και γενικά ως ενήλικες με αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις.  

Την ηλεκτρονική Εφαρμογή Ανταλλαγής Γνώσεων μέσω Διαδικτύου για τη Δικτύωση και την Επικοινωνία των Εργαζομένων και των Επιχειρήσεων, “SchooX”, που δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε για το Επιμελητήριο Σερρών στο πλαίσιο του έργου SKILLS BALANCING παρουσίασε η κα Μαριάννα Γεραζούνη από την «Alpha Συμβουλευτική». Στην πράξη μαθήματα της Ηλεκτρονικής αυτής Ακαδημίας και τις μεθόδους εκπαίδευσης, τεστ και Πιστοποίησης, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει Ομάδα των μαθητών στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Επιμελητηρίου. Όλοι αυτοί οι μαθητές πήραν και κωδικούς πρόσβασης στην Ηλεκτρονική αυτή Ακαδημία έχοντας έτσι τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα αυτής, αποκτώντας και την σχετική πιστοποίηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την Ηλεκτρονική Ακαδημία του SchooX στο www.schoox.com και στην ιστοσελίδα του έργου www.skillsbalancing.eu. 

Το πώς μπορεί κανείς να αναπτύξει τις δεξιότητές του ώστε να εξασφαλίσει και να βελτιώσει τη θέση εργασίας του ή πώς θα παρουσιάσει το προφίλ του ώστε να αναδείξει τις ικανότητές του προκειμένου να βρει εργασία, στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά εργασίας, ήταν το θέμα που ανέπτυξε στη συνέχεια ο  κος Ιωάννης Μουρατίδης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Ιδιοκτήτης RealValue Business Consulting. Έδειξε στους συμμετέχοντες πολύ χρήσιμα site μέσω των οποίων μπορούν να αναζητήσουν ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης για ανάπτυξη δεξιοτήτων, τρόπους συγγραφής σωστού βιογραφικού, ενδεικτικά στοιχεία που συνιστούν ένα ελκυστικό προφίλ για την εύρεση εργασίας και γενικά κατέδειξε πώς η χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών μπορούν να συμβάλλουν στη διαχείριση καριέρας στο δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον εξασφάλισης εργασίας και αναζήτησης εργασίας.

Η παρουσίαση του κου Μουρατίδη προκάλεσε ερωτήσεις και εποικοδομητικό διάλογο και συζήτηση γύρω από το κρίσιμο πρόβλημα της εύρεσης εργασίας δεδομένης της μεγάλης ανεργίας που επικρατεί, αλλά και της αναντιστοιχίας που υπάρχει ανάμεσα στα προσόντα που αποκτά κανείς από την τυπική και άτυπη εκπαίδευση και τις ανάγκες των επιχειρήσεων και πώς η ανάπτυξη δεξιοτήτων μπορεί να αμβλύνει αυτήν την αναντιστοιχία, μέσω ενός Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, στοιχείο που αποτέλεσε και στόχο του έργου Skills Balancing.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης δόθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες, φάκελος με ενημερωτικό υλικό και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εκδήλωσης,   η οποία χαρακτηρίστηκε ενδιαφέρουσα και χρήσιμη από το σύνολο των συμμετεχόντων, με την υπόσχεση μεταξύ των Σχολείων και του Επιμελητηρίου να συνεχιστεί η συνεργασία και να επαναληφθούν επισκέψεις των μαθητών σε ενημερωτικές εκδηλώσεις, σεμινάρια και συνέδρια του Επιμελητηρίου Σερρών, το θεματικό αντικείμενο των οποίων μπορεί να είναι χρήσιμο για τους μαθητές τους.  

Πληροφορίες από το Επιμελητήριο Σερρών, κα Θωμαή Μπόζιου, τηλ: 2321099732

Το έργο Skills Balancing 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.