ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 2/2015 ΤΡΙΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συνεδρίασε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.

Έγιναν ενημερώσεις και πάρθηκαν αποφάσεις:
•    Εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή της Απόφασης Ένταξης του έργου «Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Νομού Σερρών» με δικαιούχο το Επιμελητήριο Σερρών και ελήφθησαν ομόφωνα όλες οι προβλεπόμενες αποφάσεις για τη συμβατοποίηση και έναρξη υλοποίησης του έργου.
•    Εγκρίθηκε η Α’ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου έτους 2015.
•    Ενημερώθηκε το Σώμα για τη διοργάνωση τοπικού διαγωνισμού επιχειρηματικότητας με τίτλο «ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας.
•    Ενημερώθηκε το Σώμα για την έναρξη υλοποίησης Σεμιναρίων με τίτλο «Κατάρτιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας» που υλοποιεί το Επιμελητήριο Σερρών για τα μέλη του – επιχειρηματίες και τους  εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και ΚΕΚ του Νομού.