Ημέρα: 18 Φεβρουαρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 2/2015 ΤΡΙΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συνεδρίασε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.Έγιναν ενημερώσεις και πάρθηκαν αποφάσεις:•    Εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή της Απόφασης Ένταξης του έργου «Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Νομού Σερρών» με δικαιούχο το Επιμελητήριο Σερρών και ελήφθησαν ομόφωνα όλες οι προβλεπόμενες αποφάσεις για τη συμβατοποίηση και έναρξη υλοποίησης του έργου.•    Εγκρίθηκε η Α’ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου έτους 2015.•    Ενημερώθηκε το Σώμα για τ…..