ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 3/2015 ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Συνεδρίασε την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.
Τη θέση του τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης του κ. Δημητρίου Χατζηπαντελή, κατέλαβε ο κ. Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνος.
Έγιναν ενημερώσεις  και πάρθηκαν αποφάσεις:

•Ο Α’ Αντιπρόεδρος, κ. Δημήτριος Γιαννάκης, ενημέρωσε το Σώμα για τον τοπικό διαγωνισμό επιχειρηματικότητας με θέμα «ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» και για τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών στη 2η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών “FOOD EXPO 2015”, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 14 έως 16 Μαρτίου 2015.
•Εγκρίθηκε η διοργάνωση της 1ης Εμπορικής Έκθεσης Ν. Σερρών και συστάθηκε Επιτροπή, η οποία θα βοηθήσει για την πραγματοποίησή της.
•Ενημερώθηκε το Σώμα για την πορεία των σεμιναρίων «ΕΦΕΤ» και «Τεχνικού Ασφαλείας» που υλοποιούνται για τα μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών, τα οποία κόστισαν κατά 150.000€ λιγότερο στα μέλη, λόγω παρέμβασης του Επιμελητηρίου.
•Η Προϊσταμένη Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου, κα Θωμαή Μπόζιου, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
•Ενημερώθηκε το Σώμα για τις ενέργειες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και τις εξελίξεις επί του θέματος των πνευματικών δικαιωμάτων (ΑΕΠΙ).