ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 3/2016

Συνεδρίασε την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, κ. Βασίλειος Λεβέντης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στο Σώμα και άκουσε από το Προεδρείο και τα μέλη του Δ.Σ. τα κυριότερα προβλήματα που ταλανίζουν το σερραϊκό επιχειρείν. 

 

Ελήφθησαν αποφάσεις και έγιναν οι εξής ενημερώσεις:

•Εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή κονδυλίων εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Σερρών έτους 2016.

•Ενημερώθηκε το Σώμα για τη δημιουργία «Ψηφιακής Γωνίας» στο Επιμελητήριο Σερρών για παροχή υπηρεσίας ψηφιακών υπογραφών

•Εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με την Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία (ΕΖΕ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 05 Οκτωβρίου 2016 στις Σέρρες.

•Εγκρίθηκε η υποβολή προτάσεων του Επιμελητηρίου Σερρών σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.