ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Συνεδρίασε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.
Έγιναν ενημερώσεις  και πάρθηκαν αποφάσεις:

•    Εγκρίθηκε η Β’ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου έτους 2015.
•    Συζητήθηκαν οι παρακάτω προτάσεις του Επιμελητηρίου Σερρών για την αναθεώρηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, οι οποίες κατατέθηκαν διά του Προέδρου, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015 στην Καβάλα:
–    Να δημιουργηθούν ΚΕΠ επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια
–    Τα Επιμελητήρια να γίνουν ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης ΕΣΠΑ
–    Να παραχωρηθούν σε όλα τα Επιμελητήρια εκτάσεις για να χρησιμοποιηθούν ως εκθεσιακοί χώροι, όπως στα Επιμελητήρια Καβάλας, Κοζάνης, κ.λ.π.
•    Ενημερώθηκε το Σώμα για τις τρέχουσες εξελίξεις στο θέμα των Πνευματικών Δικαιωμάτων (ΑΕΠΙ).
•    Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών στο «3ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας Κερνάμε Κιλκίς», που θα διεξαχθεί 25 – 28 Ιουνίου 2015 στο κλειστό Γυμναστήριο της πόλης του Κιλκίς.
•    Συζητήθηκε η πορεία των εργασιών για τη διοργάνωση της 1η Διεθνούς Επιχειρηματικής Έκθεσης Σερρών “SEREXPO”.
•    Αποφασίστηκε η συνέχιση της συνεργασίας ΟΑΕΔ και Επιμελητηρίου Σερρών για πρακτική άσκηση σπουδαστών  των Σχολών Μαθητείας για τη νέα σχολική χρονιά 2015 – 2016.