Ημέρα: 26 Ιουνίου 2015

Παρουσιάσεις της ιαπωνικής αγοράς

Στην ιστοσελίδα http://www.japan-greece-business.gr/#!greek-embassy-business-calendar/crh1 θα βρείτε πληροφορίες για 3 παρουσιάσεις της ιαπωνικής αγοράς που θα γίνουν στις 7, 9 και 14 Ιουλίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη……

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Συνεδρίασε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.Έγιναν ενημερώσεις  και πάρθηκαν αποφάσεις:•    Εγκρίθηκε η Β’ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου έτους 2015.•    Συζητήθηκαν οι παρακάτω προτάσεις του Επιμελητηρίου Σερρών για την αναθεώρηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, οι οποίες κατατέθηκαν διά του Προέδρου, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015 στην Καβά…..