ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 8 / 26.09.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 8/26.09.2013

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 Συνεδρίασε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών. Έγιναν ενημερώσεις  και πάρθηκαν οι εξής αποφάσεις:

  • Επικυρώθηκαν τα πρακτικά του προηγούμενου Δ.Σ.
  • Εκλέχθηκε νέος Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος του Επιμελητηρίου ο κ. Γεώργιος Γούνας και Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο κ. Ιωάννης Παπουτσής.
  • Εγκρίθηκε η Δ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013
  • Ενημερώθηκε το Δ.Σ. για τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών στην 78η Δ.Ε.Θ.
  • Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών στην Έκθεση  KAVALAEXPO 2013” από 27 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2013 στη Νέα Καρβάλη.
  • Ενημερώθηκε το Δ.Σ. για την υποβολή πρότασης του Επιμελητηρίου Σερρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – πΓΔΜ»  με τίτλο «Ανάπτυξη Αγροτουρισμού και σύνδεσή του με την παραγωγή τοπικών πιστοποιημένων προϊόντων» και το ακρωνύμιο AGRI CERT.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ