ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 9/2014 ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Συνεδρίασε τη Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.
Πάρθηκαν αποφάσεις και έγιναν ενημερώσεις :
•    Ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Μέγκλας, ενημέρωσε το Σώμα για το πρόγραμμα της  Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2014.
•    Η κα Ελένη Τσιαπάρα, μέλος του Δ.Σ., ενημέρωσε το Σώμα για την ημερίδα του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες στις 22 Νοεμβρίου 2014 και θα καλεστούν οι γυναίκες επιχειρηματίες του Ν. Σερρών.
•    Εγκρίθηκε η Β’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2014 του Επιμελητηρίου Σερρών.
•    Αποφασίστηκε, να παραμείνει στο Δ.Σ. της «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ Α.Ε.» ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Σερρών, ο κ. Γεώργιος Γούνας, με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Παπουτσή.
•    Ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Μέγκλας, ενημέρωσε το Σώμα για τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, μεταξύ φορέων του Ν. Σερρών,  στις 23 Οκτωβρίου 2014 στην Π.Ε. Σερρών, για την Τουριστική Ανάπτυξη του Ν. Σερρών.
Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος, να χειριστεί το θέμα της συμμετοχής του Επιμελητηρίου Σερρών στον υπό σύσταση Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης του Ν. Σερρών.
•    Ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Μέγκλας, ενημέρωσε το Σώμα για τα συμπεράσματα του 3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 16η Οκτωβρίου 2014.