Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την ρύθμιση των δανείων των επιχειρήσεων.

Το Επιμελητήριο Σερρών ενημερώνει τα μέλη του ότι έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. 2/31728/0025/30-06-2010 του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά: «Τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων βιοτεχνικού και βιομηχανικού τύπου που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Καβάλας, Δυτικής Μακεδονίας, Ημαθίας, Φλώρινας, Καστοριάς και Κιλκίς, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, Πέλλας και Σερρών»

Η απόφαση υπάρχει στις ιστοσελίδες http://www.serreschamber.gr/ και  http://www.minfin.gr/ .

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ