ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ)

Πραγματοποιήθηκε  στην Αθήνα στις 22 και 23/6/2012, η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση αφορούσαν κυρίως την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, την επιχειρηματικότητα και την ρευστότητα των επιχειρήσεων.
              Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης, οι Υφυπουργοί κ. Μηταράκης Παναγιώτης και κ. Σκορδάς Αθανάσιος, καθώς επίσης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Τζαβάρας Κωνσταντίνος δήλωσαν ότι θα στηρίξουν τις  επιχειρήσεις και τα Επιμελητήρια της χώρας.
             Συγκεκριμένα ο κ. Χατζηδάκης μίλησε για εθνικό μορατόριουμ, για ανακωχή, για ανάγκη αύξησης της ρευστότητας, για εμπιστοσύνη, για επενδύσεις μέσω ΕΣΠΑ και τη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για ενότητα, αποφασιστικότητα και στήριξη σε όλα τα Επιμελητήρια.
            Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕΕ εγκρίθηκε ο απολογισμός του 2011 και ο προϋπολογισμός του 2012. Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. Μίχαλος στην ομιλία του αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό του Επιμελητηριακού Θεσμού και στην ανάγκη προσαρμογής των δραστηριοτήτων των Επιμελητηρίων στα νέα δεδομένα.
            Ο  Οικονομικός Επόπτης της ΚΕΕΕ κ. Χονδρογιάννης Γεώργιος μίλησε για τον εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας με σκοπό την ορθολογική λειτουργία των Επιμελητηρίων και κατά συνέπεια την πληρότητα και ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται.
           Επίσης, ο Αναπληρωτής Οικονομικός Επόπτης κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου στην εισήγησή του έκανε λόγο για το παρεμπόριο και την παραοικονομία που ανθούν στη χώρα μας, τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει καθώς επίσης και την ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων αυτών με την υιοθέτηση  συγκεκριμένων προτάσεων.
                  Στη συνέχεια ο κ. Μίχαλος παρέθεσε τις προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για την ακολουθητέα οικονομική πολιτική δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυξιακές προτεραιότητες, στις μεταρρυθμίσεις, στην επανεκβιομηχάνιση, στις δημόσιες επενδύσεις και στην αναδιοργάνωση του τραπεζικού συστήματος, ώστε να έχουμε άμεση έξοδο από την οικονομική ύφεση.
               Το Επιμελητήριο Σερρών εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Μέγκλας και ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Μιντιούρης Ναούμ. Ο κ. Μέγκλας παίρνοντας το λόγο και τις δύο μέρες αναφέρθηκε στην κακή κατάσταση του Ν. Σερρών και των επιχειρήσεων , στη Γεωθερμία, στη ρευστότητα, στη Βουλγαρία, στο παρεμπόριο, στη μείωση του πληθυσμού και υπέδειξε τα μέτρα για την επίλυση των παραπάνω. Επιπλέον, ζήτησε από την ΚΕΕΕ να έχει θέσεις , μελέτες, στατιστικά στοιχεία, να κάνει  καμπάνια για τα ελληνικά προϊόντα και την επιστροφή των χρημάτων στα Τραπεζικά ιδρύματα και να συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων.
             Ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Μιντιούρης Ναούμ με τη σειρά του πρότεινε μεταξύ άλλων για τους συμβασιούχους ανέργους (οι οποίοι κατευθύνονται με πεντάμηνες συμβάσεις στους Δήμους) να πηγαίνουν καλύτερα στις επιχειρήσεις για να βοηθηθούν πραγματικά και οι επιχειρήσεις και οι άνεργοι.