Δελτίο Τύπου για την Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τη Δράση Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Μικρομεσαίες Eπιχειρήσεις στο πλαίσιο του έργου “Smart Specialization”, που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Σερρών, την Πέμπτη 18.06.2015.

Δελτίο Τύπου για την Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τη Δράση Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Μικρομεσαίες Eπιχειρήσεις στο πλαίσιο του έργου “Smart Specialization”, που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Σερρών, την Πέμπτη 18.06.2015.
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 και ώρα 19.00 στο Επιμελητήριο Σερρών εκδήλωση για την παρουσίαση στις επιχειρήσεις των Σερρών της τρέχουσας Δράσης Συμβουλευτικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου “Smart Specialization”. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Σερρών, με τη συνεργασία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που ως εταίρος του έργου “Smart Specialization” έχει αναλάβει την υλοποίηση της προαναφερόμενης Δράσης για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας.
Το “Smart Specialization” (Έξυπνη Εξειδίκευση) υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013», από τον Ιανουάριο του 2014, με επικεφαλής την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τη συμμετοχή 10 συνολικά φορέων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, μεταξύ άλλων, ΟΤΑ,  Πανεπιστημίων, Επιμελητηρίων και λοιπών φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας. Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας.
Η συγκεκριμένη Δράση Συμβουλευτικής, που αποτέλεσε αντικείμενο της εκδήλωσης, απευθύνεται σε ΜΜΕ των περιοχών της Θεσσαλονίκης και των Σερρών που δραστηριοποιούνται σε έναν από τους εξής τρεις «τομείς πρωταθλητές» των στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: τον αγρο-διατροφικό τομέα, τα δομικά υλικά ή την κλωστοϋφαντουργία – ένδυση. Επιπλέον, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν αναπτύξει ή να ενδιαφέρονται να αναπτύξουν μελλοντικά εξωστρεφή επιχειρηματική συνεργασία.
Την παρουσίαση παρακολούθησαν εκπρόσωποι των επιχειρήσεων των Σερρών και από τους 3 παραπάνω κλάδους, μέλη των Διοικήσεων και στελέχη των δύο Επιμελητηρίων, καθώς επίσης εκπρόσωποι των Εταιριών «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» και “NOISIS”, που κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού έχουν αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών Συμβουλευτικής για λογαριασμό του ΕΒΕΘ. Σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τις Διοικήσεις των δύο Επιμελητηρίων, παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Χρήστος Μέγκλας, ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών κ. Δημήτρης Γιαννάκης και ο Οικονομικός του Επόπτης, κ. Θωμάς Τενεκετζής, ενώ το ΕΒΕΘ εκπροσώπησε ο Α΄ Αντιπρόεδρος, κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Χρήστος Μέγκλας άνοιξε με χαιρετισμό του την εκδήλωση, καλωσορίζοντας τους παριστάμενους, ενώ ακολούθησε χαιρετισμός του Α΄ Αντιπροέδρου του ΕΒΕΘ, κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννη, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε το Επιμελητήριο Σερρών για τη φιλοξενία και την υποστήριξη, αναφέρθηκε στο πλαίσιο της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Ε.Ε. και τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου “Smart Specialization”.
Περισσότερες πληροφορίες για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» και πώς αυτή αφορά τις επιχειρήσεις, για το έργο “Smart Specialization”, καθώς επίσης αναλυτική ενημέρωση για τη Δράση Συμβουλευτικής του έργου παρείχε στη συνέχεια το στέλεχος του Τμήματος Μελετών και Έρευνας, κ. Γιώργος Εμμανουηλίδης. Ειδικότερα, ο κ. Εμμανουηλίδης παρουσίασε το πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης, βάσει του οποίου 30-60 συνολικά επιχειρήσεις από την περιοχή της Θεσσαλονίκης και των Σερρών θα υποστηριχθούν δωρεάν σε θέματα σχετιζόμενα με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τις εξαγωγικές τους πρακτικές, τη διαχείριση και τις διαδικασίες σχεδιασμού προϊόντων και τις μεθοδολογίες «έξυπνης παραγωγής», λαμβάνοντας κατ’ ελάχιστο 6 ώρες ατομικής και 2 ώρες ομαδικής συμβουλευτικής, σε συνεργασία με πεπειραμένους στους προαναφερθέντες κλάδους συμβούλους. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.
Τον κύκλο των ομιλιών έκλεισε με σύντομη αναφορά του στα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την εν λόγω Συμβουλευτική το στέλεχος της εταιρίας “NOISIS”, κ. Γιώργος Κατσάνος. Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση με τις παρευρισκόμενες επιχειρήσεις των Σερρών, κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξε η δυνατότητα να λυθούν όλες οι απορίες που τέθηκαν από αυτές, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με την υποβολή αιτήσεων από πλευράς των ενδιαφερομένων στα στελέχη του ΕΒΕΘ και των Αναδόχων εταιριών.