ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Ενημερωτική συνάντηση για την 5η Πρόσκληση του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” για Επιχειρήσεις – Το Επιμελητήριο Σερρών σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Interreg), διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση για την 5η Πρόσκληση του Προγράμματος Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”, με τίτλο

Σέρρες, 14 Μαρτίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερωτική συνάντηση για την 5η Πρόσκληση του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας
 Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” για Επιχειρήσεις

Το Επιμελητήριο Σερρών σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία  Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Interreg), διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση για την 5η Πρόσκληση του Προγράμματος Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” με τίτλο «Σχέδιο επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές».
Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 22 Μαρτίου και ώρα 18.30, στην αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» του Επιμελητηριακού Μεγάρου (3ος όροφος, Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες).

Για την εκδήλωση της Παρασκευής 22/3/2019 (ώρα 18.30) στο Επιμελητήριο Σερρών, οι ομιλητές θα είναι οι εξής:
– Κυριάκος Φωτιάδης  –  Μονάδα Γ΄- Μονάδα Επαλήθευσης Δαπανών  –  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» – INTERREG
– Αφροδίτη Λιόλιου  –  Μονάδα B1 – Μονάδα Διαχείρισης – Παρακολούθησης Προγραμμάτων Βαλκανικής Χερσονήσου – Μαύρης Θάλασσας  –  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» – INTERREG
– Ευάγγελος Στουραΐτης  –  Προϊστάμενος Μονάδας Β’ -Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις Επιχειρηματικότητας και ΧΕ   –  Ειδική  Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)

Η πρόσκληση που αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μια ανταγωνιστική και καινοτόμα διασυνοριακή περιοχή», θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 10/5/2019 και στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μεθοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας και την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας σε νέες αγορές και προϊόντα.
Επιλέξιμες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνη Εξειδίκευση» της διασυνοριακής περιοχής, και συγκεκριμένα: τη βιομηχανία αγρο-διατροφής, την διαχείριση αποβλήτων για σκοπούς ανακύκλωσης ή παραγωγής ενέργειας, τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, τον αειφόρο τουρισμό, την υγεία, τα υλικά και τις τεχνολογίες, τα δομικά υλικά και την κλωστοϋφαντουργία.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών
Χρήστος Μέγκλας