Ημέρα: 15 Μαρτίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Ενημερωτική συνάντηση για την 5η Πρόσκληση του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” για Επιχειρήσεις – Το Επιμελητήριο Σερρών σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Interreg), διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση για την 5η Πρόσκληση του Προγράμματος Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”, με τίτλο

«Σχέδιο επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές». Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 22 Μαρτίου και ώρα 18.30, στην αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» του Επιμελητηριακού Μεγάρου (3ος όροφος, Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΣΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ – Αγαπητά μας μέλη – εκθέτες, Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 19.00 στην Αίθουσα «Γ. Χρηστίδης» του Επιμελητηρίου Σερρών σε Συνάντηση Εργασίας με θέματα:

1. Συμμετοχή σε Εκθέσεις 2. Επιχειρηματική αποστολή στην Πολωνία «Παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών στην Πολωνία»,
Πρόεδρος Ελληνο-Πολωνικού Επιμελητηρίου κ. Κύρος Λαζαρίδης, Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος Χρήστος Μέγκλας