ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (29.11.2017) – H ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, κατά το άρθρο 2, παρ. 1, ΠΔ 80/2016, ως ισχύει, αφορά σε ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ για τους Φορείς Δημοσίου, με την οποία δεσμεύονται, πριν από κάθε ενέργεια, οι αναγκαίες πιστώσεις για την πληρωμή δαπανών, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΑΝ τελικά θα πραγματοποιηθούν οι προϋπολογισθείσες αυτές δαπάνες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (29.11.2017)

Ενημερώνουμε ότι η ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, κατά το  άρθρο 2, παρ. 1, ΠΔ 80/2016, ως ισχύει, αφορά σε ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ για τους Φορείς Δημοσίου, με την οποία δεσμεύονται, πριν από κάθε ενέργεια, οι αναγκαίες πιστώσεις για την πληρωμή δαπανών, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΑΝ τελικά θα πραγματοποιηθούν οι προϋπολογισθείσες αυτές δαπάνες.
Ως εκ τούτου, οι υπ’ αριθ. 243/18.07.2017, 339/02.10.2017, 401/ 22.10.2017 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης αφορούν σε πιστώσεις προϋπολογισθέντων δαπανών, και όχι σε πραγματοποιηθέντα έξοδα προς προμηθευτές.
Το Οικονομικό Τμήμα του Επιμελητήριου προέβη στις ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων, δεδομένου ότι πρόκειται για περιόδους διεξαγωγής σημαντικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του Επιμελητηρίου Σερρών, με υψηλές ανάγκες δημοσιότητας και προβολής της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όπως οι Εκθέσεις SEREXPO και ΔΕΘ, καθώς και οι Επιμελητηριακές Εκλογές, όπου η συμμετοχή όλων των μελών χρήζει έντονης κινητοποίησης.
Παρακαλούμε θερμά, προς πάσα κατεύθυνση, να μη διαδίδεται ανάλογη παραπληροφόρηση εις βάρος των Σερραίων Επαγγελματιών και του Επιμελητηρίου Σερρών, που τους εκπροσωπεί 70 χρόνια με σοβαρότητα, ευθύνη και διαφάνεια.
Το Επιμελητήριο Σερρών ευχαριστεί τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Σερρών και Περιφέρειας, για την ουσιαστική αρωγή στον Επιμελητηριακό Θεσμό και τη συνεχή ανάδειξη δράσεων της σερραϊκής επιχειρηματικής κοινότητας.

Χρήστος Μέγκλας
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών