Ημέρα: 29 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Λειτουργία Υπηρεσίας Επιμελητηρίου για συναλλαγές με το κοινό ενόψει εκλογών. H Υπηρεσία του Επιμελητηρίου δεν θα λειτουργήσει για συναλλαγές με το κοινό την Παρασκευή 1/12 και τη Δευτέρα 4/12.

Το Επιμελητήριο Σερρών ανακοινώνει στις Επιχειρήσεις- μέλη του ότι λόγω της διεξαγωγής των εκλογών που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 1/12, το Σάββατο 2/12 και την Κυριακή 3/12/2017, η Υπηρεσία του Επιμελητηρίου δεν θα λειτουργήσει για συναλλαγές με το κοινό την Παρασκευή 1/12 και τη Δευτέρα 4/12. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Ιωάννης Κοτζαμπασίδης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (29.11.2017) – H ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, κατά το άρθρο 2, παρ. 1, ΠΔ 80/2016, ως ισχύει, αφορά σε ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ για τους Φορείς Δημοσίου, με την οποία δεσμεύονται, πριν από κάθε ενέργεια, οι αναγκαίες πιστώσεις για την πληρωμή δαπανών, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΑΝ τελικά θα πραγματοποιηθούν οι προϋπολογισθείσες αυτές δαπάνες.

Το Οικονομικό Τμήμα του Επιμελητήριου προέβη στις ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων, δεδομένου ότι πρόκειται για περιόδους διεξαγωγής σημαντικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του Επιμελητηρίου Σερρών, με υψηλές ανάγκες δημοσιότητας και προβολής της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας…….Παρακαλούμε θερμά, προς πάσα κατεύθυνση, να μη διαδίδεται ανάλογη παραπληροφόρηση εις βάρος των Σερραίων Επαγγελματιών και του Επιμελητηρίου Σερρών, που τους εκπροσωπεί 70 χρόνια με σοβαρότητα, ευθύνη και διαφάνεια.