ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΙΔΡΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – Με το με αρ. πρωτ. 92817/06.09.2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης οριστικοποιείται η ίδρυση αμιγούς Αγροτικού Τμήματος στο Επιμελητήριο Σερρών, επιτυχία της σημερινής Διοίκησής του ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 25 Ιουλίου 2018. Έτσι, τα τμήματα του Επιμελητηρίου θα γίνουν τέσσερα (4): Εμπορικό, Υπηρεσιών, Μεταποίησης και Αγροτικό.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΙΔΡΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
   
   Με το με αρ. πρωτ. 92817/06.09.2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης οριστικοποιείται η ίδρυση αμιγούς Αγροτικού Τμήματος στο Επιμελητήριο Σερρών, επιτυχία της σημερινής Διοίκησής του ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 25 Ιουλίου 2018. Έτσι, τα τμήματα του Επιμελητηρίου θα γίνουν τέσσερα (4): Εμπορικό, Υπηρεσιών, Μεταποίησης και Αγροτικό.
  Η ίδρυση Αγροτικού Τμήματος ήταν πάγια επιδίωξη του Επιμελητηρίου Σερρών σ’ έναν Νομό με μεγάλη συμμετοχή του αγροτικού τομέα στο Α.Ε.Π. του και με πολλές επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου να ασκούν δραστηριότητες σχετικές με αυτόν, συνιστώντας ένα σημαντικό μέρος της οικονομίας του Ν. Σερρών. Οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις και προτάσεις τους στο Επιμελητήριο προς  την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αγροτικής οικονομίας των Σερρών.