ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΚΥΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1308/Β´/03.04.2021) με τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει- ας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

 

Υπενθυμίζουμε ότι για το Δήμο Σερρών και το Δήμο Αμφιπολης ισχύουν τα μέτρα που περιγράφονται στο Επίπεδο Πολύ Αυξημένου Κινδύνου, ενώ για τους υπόλοιπους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ισχύουν τα μέτρα που περιγράφονται στο Επίπεδο Αυξημένου Κινδύνου. 

 

Δείτε την ΚΥΑ στα συνημμένα αρχεία. 

Σχετικά Αρχεία: