Ημέρα: 3 Απριλίου 2021

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΚΥΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1308/Β´/03.04.2021) με τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει- ας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».
 
Υπενθυμίζουμε ότι για το Δήμο Σερρών και το Δήμο Αμφιπολης ισχύουν τα μέτρα που περιγράφονται στο Επίπεδο Πολύ Αυξημένου Κινδύνου, ενώ για τους υπόλοιπους Δήμους τη…..