ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 « Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία 2009»

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας έχει αναγνωριστεί ως πρωταρχικός παράγοντας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την παραγωγή πλούτου. Αναγνωρίζοντας αυτήν την αναγκαιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει για τέταρτη φορά, πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για την ανάδειξη του «Τοπικού» είτε πρόκειται για σημείο – κέντρο λήψης αποφάσεων είτε για πεδίο εφαρμογής πολιτικών. Για την προώθηση της πρωτοβουλίας αυτής σε εθνικό επίπεδο το Υπουργείο Ανάπτυξης κηρύσσει Εθνικό Διαγωνισμό για την αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ενδυνάμωση της επιχειρηματικής παιδείας και η καλλιέργειά της στην Ελλάδα ως στοιχείο αυτοδιοικητικής δράσης με την απόδοση της δέουσας σπουδαιότητας στο «επιχειρείν» και την ανάπτυξη άμιλλας  μεταξύ των φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν τοπικοί φορείς όπως Δήμοι, Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Περιφέρειες, Επιμελητήρια ή συμπράξεις των παραπάνω με ιδιωτικούς φορείς. Ο Εθνικός Διαγωνισμός θα είναι ετήσιος και οι πρωτοβουλίες που θα συγκεντώσουν την μεγαλύτερη βαθμολογία θα βραβευθούν σε εθνικό επίπεδο και θα προωθηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή στον διαγωνισμό μαζί με τις άλλες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής και πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι 15 Οκτωβρίου 2009 στο ΥΠ. ΑΝ. Διεύθυνση Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων, Μεσογείων 117 – 119, 10192 Αθήνα. 

Για περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Διεύθυνση Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων της ΓΓΒ του Υπουργείου Ανάπτυξης- κ. Γ. Ζηκογιάννης (Διευθυντής) τηλ. 2106969892, και κ. Παπαβασιλείου Χρήστος(στέλεχος) τηλ. 2106969896 ή στην ιστοσελίδα του ΥΠ. ΑΝ. www.ypan.gr  / Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2009.