ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΘΕΜΑ : Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στην Δομή Φιλοξενίας «Παλαιά Γεωργική Σχολή Σερρών

 

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο από εδώ για την ενημέρωσή σας