Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ           
(Κ.Α.Κ.Π.Ο.)

Ταχ. Δ/νση: 62046 ΧΡΥΣΟ ΣΕΡΡΩΝ
Πληροφορίες: Τσιλεδάκη Μαρία-Όρσολα
Τηλέφωνο 2321352642                
FAX:2321352648
Ε-MAIL:npdep@0670.syzefxiς.gov.gr

 

Χρυσό  18-10-2012 

Αριθ. Πρωτ.: 352     

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, που θα χρησιμεύσει για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Εμμ.Παππά (Κ.Α.Κ.Π.Ο.)

    ΠΡΟΣ:
To Εμπορικό , Βιομηχανικό,
 Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Σερρών
Π. Κωστοπούλου 2
62 100 Σέρρες
Fax: 2321099740
e-mail: eves@otenet.gr

        Σας αποστέλλουμε την περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, που θα χρησιμεύσει για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Κ.Α.Κ.Π.Ο. και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
        

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Κ.Α.Κ.Π.Ο.

ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΖΗ

Σχετικά Αρχεία: