ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ

Διακήρυξη Νο 380358/ 4614 για την Ανάθεση Έργου : «Παραγωγή Θεματικών Εκδόσεων προβολής της περιοχής παρέμβασης LEADER- Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού – Εκτύπωση Εκδόσεων Συνεδρίων- Φιλοξενία Επαγγελματιών του Τουρισμού – Εκθέσεις Τουρισμού – Παραγωγή Διαφημιστικών Δώρων – Οργάνωση έκθεσης φωτογραφίας, εγγράφων, κειμένων, κλπ»

Κατεβάστε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης
Κατεβάστε εδώ το Πλήρες Τεύχος Διακήρυξης

Σχετικά Αρχεία: